free shipping for orders over 80 EURO
call us: +48 501 604 884

notes from the studio

. black and white wishes . czarno-białe życzenia .

Christmas is a time of summaries.

Sometimes it is also the moment when you just feel blue. Another year is almost over. You haven’t achieved your personal goals. In fact only some of them. But I (like many women) approach life ambitiously. Although I get only 24h in a single day, the ideas and goals are many. And then I would rather hide under the quilt and pretend that I'm not there (like a cat when it's cold).

On the other hand, let's not exaggerate. Let's say it clearly: STOP WITH THE HISTERICS! It may even be good, only today my mood is down. In the end, so many things have been achieved. From the 12 months perspective, a lot has changed. For good!

I want to learn how to look at myself and appreciate the fact that I can make bold and conscious decisions every day. I follow my path. Like a cat (of course, black cat that goes own path). And I would like to support myself. I sound like a schizophrenic? Live with it!

I wish you to start creating your world the way you dream. No compromises, no excuses. Look boldly, with your inner cat’s eye at everything what you have and began to pursue your own plan.


Święta to czas podsumowań.

Czasami też moment, kiedy człowieka dopada chandra. Kolejny rok stuka do drzwi. Cele, które się zaplanowało nie zostały zrealizowane. Znaczy zostały, ale nie wszystkie, a my kobiety lubimy w końcu ambitnie podchodzić do życia. Bo oczywiście doba ma 24h, a pomysłów jest dużo. I wtedy najchętniej schowałabym się pod kołdrę i udawała, że mnie nie ma (jak kot, kiedy mu zimno).

Z drugiej strony nie przesadzajmy. Powiedzmy to sobie jasno: NIE HISTERYZUJMY! Może nawet jest dobrze, tylko dzisiaj taki zjazd nastroju. W końcu tyle rzeczy udało się osiągnąć. Z perspketywy 12 miesięcy dużo się zmieniło. I to na dobre!

Chcę się nauczyć, żeby patrzeć na siebie i doceniać to, jak odważnie i świadomie podejmuję decyzje każdego dnia. Wytyczam swoją ścieżkę. Jak kot (oczywiście czarny, taki co chodzi własnymi ścieżkami). I chciałabym być dla siebie wsparciem. Brzmię jak schizofrenik? Trudno.

Życzę Ci, żebyś zaczęła układać swój świat tak, jak sobie wymarzysz. Bez kompromisów, bez wymówek. Popatrzyła zawadiacko, z lekko pochmurnym spojrzeniem na to co masz i zaczęła realizować swój własny koci plan.

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product